Kurzy

Dějiny moderního umění: výtvarné styly první poloviny 20. století.

Cyklus přednášek seznámí posluchače se zásadními styly výtvarného umění první poloviny 20. století. Zaměří se nejen na konkrétní významné realizace, ale také na širší souvislosti s dobovou kulturní a společenskou situací. Vzhledem k obecnému zaměření U3V na FA ČVUT se přednášky budou zabývat malbou, sochařstvím, ale také architekturou a designem. Cyklus bude sestávat ze sedmi přednášek a závěrečné kolokviální hodiny, která přinese shrnutí probíraných témat.
Tématy přednášek budou:
Kořeny moderního umění: impresionismus a postimpresionismus. Co se stane s uměleckými prostředky, když nemusí být v prvé řadě věrné přírodě?
Expresionismus a Futurismus: výtvarné směry, které upozorňovaly na sociální i ekonomické problémy světa. Přijďte prozkoumat angažovanost a vizionářství avantgardního umění a architektury.
Kubismus byl nejen Picasso a Braque: Přijďte odhalit vývoj francouzského kubistického malířství, ale i jeho odnoží, jež se propsaly také do užitého umění a architektury.
Dada a krása nesmyslu: Anti-krása a anti-umění dadaismu nebylo ojedinělým výstřelkem. Přijďte zjistit, co všechno může být krásné!
Cesty k abstrakci: Ke zrodu nezobrazivého, tedy abstraktního umění dospělo nezávisle na sobě několik umělců a směrů. Vydejte se s námi po stopách Františka Kupky, Pieta Mondriana nebo Vasilije Kandinského!
Všechny realismy světa: Výtvarné umění první poloviny 20. století zdaleka nezahrnuje pouze avantgardu. Přijďte prozkoumat, různé verze napodobivého umění!
Surrealismus před, během i po druhé světové válce: Breton, Dalí a co dál? Přijďte se dozvědět něco bližšího o politice a životním stylu, který se skrývá za tekoucími hodinami.

Garanti: prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc., Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.
Počet účastníků: max. 80

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková