Kurzy

Intenzivní večerní přípravka DESIGN 2022/2023

Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů – kresba a modelování. 

Termín: Kurz se bude konat na začátku ledna 2024, přesný termín zveřejníme v září.

Témata:

  • kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1 : 1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu.
  • Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech.

Součástí kurzu jsou i konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce. 

Odborný garant: Ing. arch. Ivan Vosecký, vedoucí Ústavu výtvarné tvorby FA ČVUT

Pedagog: MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová, DiS. lenkastejskalova@fa.cvut.cz

Přihlašování: Pro přihlášení na kurz nebo více informací kontaktujte sekretářku Ústavu výtvarné tvorby Radku Formánkovou v místnosti 412 nebo na e-mailu radka.formankova@fa.cvut.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková