S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Kurzy

Intenzivní sobotní kurz kreslení - prosinec

Jednodenní kurz v sobotu 12. 12. 2019 od 9 do 17 hodin jako koncentrovaná intenzivní příprava na přijímací talentové zkoušky. Tento kurz je určen speciálně pro zájemce o studium a je vypisován těsně před termínem přijímacích zkoušek na FA ČVUT.

S sebou: papír – kreslící čtvrtky A3 a A2, desky nebo blok s pevnou podložkou, tužky různé tvrdosti, plastickou gumu na uhel. Mohou být i uhly, doporučujeme umělé. Případně tuž, pero, hadřík, lepicí pásku na připevnění papíru, event. pastelky.

Přihlašování

Pro přihlášení na kurz nebo více informací kontaktujte sekretářku Ústavu výtvarné tvorby Radku Formánkovou v místnosti 412 nebo na e-mailu: radka.formankova@fa.cvut.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková