disertační témata

Forma
Prezenční resp. kombinovaná
Vazba

Výzkum podpořený grantem GAČR 2016-2018, spolupráce s Education Academy EAAE

Anotace

Sociální udržitelnost je jedním z pilířů udržitelného rozvoje. Je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.Cílem je zkoumat přínos architektury na poli společenského začleňování. Téma je dále možno rozvíjet těmito směry:- sociální bydlení jako fenomén (porovnání přístupů)- různorodost forem bydlení v kontextu společenského postavení- spolupráce a participace- problematika bezdomovectví - začleňování znevýhodněných skupin do společnosti- architektura pro krizové situace

Forma
Prezenční resp. kombinovaná
Vazba

Výzkum podpořený grantem GAČR 2016-2018, spolupráce s Education Academy EAAE

Anotace

Sociální udržitelnost je jedním z pilířů udržitelného rozvoje. Je založena na podpoře integrace a rovnoměrného rozvoje všech skupin obyvatelstva a jejich zapojení do společenského života.Cílem je zkoumat přínos architektury na poli společenského začleňování. Téma je dále možno rozvíjet těmito směry:- sociální bydlení jako fenomén (porovnání přístupů)- různorodost forem bydlení v kontextu společenského postavení- spolupráce a participace- problematika bezdomovectví - začleňování znevýhodněných skupin do společnosti- architektura pro krizové situace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.