Otevíráme nový studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Přihlášky je možné podávat pouze elektronicky do 18. 6. 2021.

POZOR! V době od 17 hodin dne 10. 6. do 12 hodin dne 11. 6. 2021 nebude z technických důvodů dostupná služba ownCloud (úložiště pro portfolia).

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022 do magisterského navazujícího studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Nový navazující tříletý magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura určený absolventům bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus nabízí plnohodnotné vzdělání v oblasti architektury, urbanismu i krajinářské architektury uznané pro výkon profese ve všech třech autorizačních oborech spravovaných Českou komorou architektů.

Program je sdruženým studiem složeným ze dvou akreditovaných studijních programů FA ČVUT – Architektury a urbanismu a Krajinářské architektury. Při koncipování programu byla využita nejen forma strukturovaných programů, ale také velký podíl volitelných předmětů v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a urbanismus společně s velkým počtem sdílených předmětů obou výchozích programů. Prodloužení studia na tři roky umožnilo vytvořit studijní plán, který obsahuje všechny povinné předměty magisterského   programu   Architektura   a   urbanismus i bakalářského a magisterského programu Krajinářská architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.