Online zápis pro úspěšné uchazeče

Bakalářské studium

Datum zápisu Registrace k zápisu Dodání* požadovaných dokumentů**
ke dni 1.8.2021 12.–26.7.2021 do 23.7.2021
ke dni 14.9.2021 1.–13.9.2021 do 13.9.2021

 

Navazující magisterské studium

Datum zápisu Registrace k zápisu Dodání* požadovaných dokumentů**
ke dni 20.7.2021 7.–16.7.2021 do 14.7.2021
ke dni 14.9.2021 1.–13.9.2021 do 13.9.2021

*Doručení poštou na studijní oddělení FA (nikoli den odeslání z pošty) nebo osobní doručení (po tel. dohodě)

** Požadované dokumenty = vyplněný a podepsaný ZÁPISOVÝ LIST + ověřená kopie maturitního vysvědčení či ověřená kopie nostrifikace a certifikátu B2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková