V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Oblasti výzkumu

Oblasti výzkumu na naší fakultě jsou podloženy dlouhodobými aktivitami výzkumných týmů i jednotlivých výzkumných pracovníků. Obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů FA. Součástí fakulty je rovněž Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Výzkumné centrum FA, které se zaměřuje na interdisciplinární výzkum. Výzkumné aktivity zahrnují 10 oblastí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.