Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Oblasti výzkumu

Oblasti výzkumu na naší fakultě jsou podloženy dlouhodobými aktivitami výzkumných týmů i jednotlivých výzkumných pracovníků. Obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů FA. Součástí fakulty je rovněž Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Výzkumné centrum FA, které se zaměřuje na interdisciplinární výzkum. Výzkumné aktivity zahrnují 10 oblastí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.