Město, region, krajina, veřejný prostor

Plánování a urbanismus zajišťují řádný rozvoj jak velkých, tak malých sídel, ale také venkovských oblastí a krajiny. Výzkum se v této oblasti zabývá procesy, které ovlivňují morfologii a využití sídelních a krajinných struktur ve všech měřítkových úrovních, a hledá vhodné způsoby managementu udržitelného rozvoje sídel a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.