Bydlení, typologie, ergonomie

Současná typologie kolektivního bydlení je výsledkem specifického historického vývoje v České republice. Společenské trendy vedou k novým, často hybridním typologiím bydlení, které lépe odpovídají dnešním nárokům na bydlení. Přizpůsobení zděděných typologických forem existujícího bytového fondu jde ruku v ruce s inovativními a netradičními řešeními.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.