Smart cities, mobilita

 Městské systémy se stále více integrují vzájemnou komunikací prostřednictvím různých technologických vrstev a protokolů. Městům to umožňuje lépe předjímat činnosti lidí i toky energií a materiálů s cílem snížit spotřebu energie, znečištění a dopravních kongescí. Oblast smart cities a mobility zkoumá možné dopady nových technologií na současná i budoucí města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.