Světelný design, scénografie a média

 

Tato oblast výzkumu se zabývá aspekty architektonického interiéru, designu a dopadu médií na vnímání prostoru. Vychází z pojetí „prostoru“ jako fenomenologické události související s osobní zkušeností a výrazem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.