Robotika, kybernetika, computing

Počítačové navrhování, pokročilé materiály a integrovaná digitální reprezentace mění tradiční základy architektury. Tento výzkum se zaměřuje na špičkovou technologii a posuzuje i zkoumá její dopad na architektonické navrhování, výsledný návrh a jeho zhmotnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.