Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Robotika, kybernetika, computing

Počítačové navrhování, pokročilé materiály a integrovaná digitální reprezentace mění tradiční základy architektury. Tento výzkum se zaměřuje na špičkovou technologii a posuzuje i zkoumá její dopad na architektonické navrhování, výsledný návrh a jeho zhmotnění.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.