Materiály, technologie, projektování

Tato oblast výzkumu se zabývá inženýrskou stránkou architektonického návrhu, zejména materiálovými a technologickými aspekty výstavby budov a realizačními postupy nových struktur.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.