Design, technologie a umění

Oblast design, technologie a umění zkoumá všechny aspekty tvorby designu včetně výsledného díla a jeho užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.