Historie, teorie, památková péče

Architektonické dědictví České republiky je velmi bohaté. Historie, teorie a památková péče se zabývají historickým výzkumem architektury, teoretickými základy oboru a využitím a ochranou historických budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.