Industriální architektura

Dědictvím průmyslové doby je velké množství cenných průmyslových budov a areálů, z nichž mnohé potřebují najít nové využití, zároveň však je třeba ochránit jejich historickou hodnotu. Průmyslová architektura se zabývá těmito „moderními historickými“ budovami a areály.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.