Architektura, prostředí, navrhování

Architektura, prostředí a design se zabývají aspekty vystavěného prostředí a jeho návrhu ve vztahu k uživateli.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.