Vnitřní soutěž FA ČVUT

PRO PODPORU UMĚLECKÉ, TVŮRČÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI PEDAGOGŮ A STUDENTŮ NAŠÍ FAKULTY

Podpora je udělena v kategoriích:

1. Odborná publikace

2. Překlad

3. Umělecká a tvůrčí činnost

Termíny:

  • 1. kolo přihlášek do 31. 5. 2022
  • 2. kolo přihlášek do 30. 9. 2022

O udělení podpory rozhoduje Ediční rada FA ČVUT ve složení: D. Hlaváček, P. Vorlík, J. Calta, P.
Kratochvíl, K. Pučerová, J. J. Tesař, I. Šestáková, J. Vorel, H. Nezpěváková

Zdrojem financování soutěže je Fond umělecké činnosti (FUČ).

Výstupy podpořených projektů musí být evidovány v RUV nebo ve V3S.

 

Kontakt

mgr. gabriela thompson

+420 224 35 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.