S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Important European Spas as Potential Candidates for Serial Nomination for Inscription on the UNESCO World Heritage List

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten