Publikace

Hranice architektury - Lidé bez domova a veřejný prostor

Ing. arch. Karolína Kripnerová

Kde začíná a končí architektura? Tuto otázku si položil spolek Architekti bez hranic. Spolek, který se zajímá o veřejný prostor a mezilidské vztahy. Vznikl tak projekt diskusních večerů Hranice architektury, který má za cíl přivést k jednomu stolu architekty a také odborníky jiných profesí. Diskusní večery zprostředkují pohled na jedno téma z různých úhlů, nebo naopak z různých názorů vykrystalizuje průsečík. Diskusní večery Hranice architektury jsou otevřeny jak odborné, tak laické veřejnosti. Zapojení publika do diskuse, ať dotazy či názory, je vítáno. První diskusní večer byl na téma Lidé bez domova a veřejný prostor. řeší urbanista a sociální kurátor společná témata? Jak probíhá výuka mladých urbanistů? či jak se vyvíjí postoj společnosti k lidem bez domova? To byly otázky, které během diskusního večera Hranice architektury v lednu 2018 zazněly. Pozvání přijal architekt a urbanista Jiří Klokočka a sociální kurátor Pavel Pěnkava.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten