Výzkumné projekty

Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity.

Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských přístupů z hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.