Výzkumné projekty

Podpora uměleckých programů - zaměření na tvůrčí uměleckou činnost ve výuce

Příspěvek Fondu vzdělávací politiky MŠMT pro ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.