authors
Trejbal, J.
published in
In: Venkov a architektura I. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. p. 65-77. Venkov a architektura. vol. 1. ISBN 978-80-01-06110-7.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Rýpar, V. ed. - Trejbal, J. ed. - Richtr, T. ed. - Hroncová, K. ed., - Jehlík, J. ed.
published in
Praha, 2016-10-21. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. Venkov a architektura. vol. 1. ISBN 978-80-01-06110-7.
year
2017
subcategory
Proceedings
authors
Trejbal, J.
published in
In: Venkov a územní plánování. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 94-102. ISBN 978-80-01-05908-1.
year
2016
subcategory
Chapter in the book
authors
Trejbal, J.
published in
Zlatý řez. 2016, 25(39), 4-13. ISSN 1210-4760.
year
2016
subcategory
Article
authors
Pavlík, M. et.al ed. - Trejbal, J. ed., - Zelený, M. ed.
published in
Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Ekonomika a finance Podpora lokální ekonomiky - využití skrytých potenciálů v regionech. vol. 1. ISBN 978-80-7552-390-7.
year
2016
subcategory
Book - chapters
authors
Trejbal, J.
published in
In: Podpora lokální ekonomiky - využití skrytých potenciálů v regionech. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. p. 50-57. Ekonomika a finance Podpora lokální ekonomiky - využití skrytých potenciálů v regionech. vol. 1. ISBN 978-80-7552-390-7.
year
2016
subcategory
Chapter in the book
authors
Trejbal, J.
published in
Lidové noviny. 2015, ISSN 0862-5921.
year
2015
subcategory
Article
authors
Trejbal, J. - Radek Mikuláš, RM - Radka Schmelzova, RS, - Dagmar Šubrtová, DS
published in
Praha: ACADEMIA, nakladatelství AV ČR, 2014. Academia. ISBN 978-80-200-2275-2.
year
2014
subcategory
Book
authors
Trejbal, J.
published in
ERA 21. 2013, 13(5), 22-23. ISSN 1213-6212.
year
2013
subcategory
Article
authors
Trejbal, JT - Přikryl, M.
published in
Praha: Ausdruck Books, 2012. Ausdruck Books. ISBN 978-80-87108-32-1.
year
2012
subcategory
Book

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.