study department

master degree study

pondělí 9–11 hod.
úterý 13–14.30 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 13–14.30 hod.

Referentky

Oddělení pro zahraniční styky zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, pracovní stáže nebo služební cesty. Je kontaktním místem pro zahraniční studenty a hosty.

doctoral degree study

úterý 9–11 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Referentky

Poradenskou a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o studium zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum, o jeho agendu se stará Ivana Christová. Doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat také prostřednictvím podatelny. Koordinátorkou doktorského studia je Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková