Exhibition of Studio Projects 2020

Jihlavské komíny

Roman Totušek

Award

Annotation

Zalepit hlubokou ránu dob minulých. Když roku 1959 vznikl asanační plán, bylo hlavním tématem bourání bloku domů, kreclu, na Masarykově náměstí. Velkým zásahem však bylo, a do dnešní doby je, bourání části bloků, dnes na křižovatce ulic Palackého a Židovské. K opětovné zástavbě však nedošlo. Koncepce dostavby bloku v historickém jádru Jihlavy se pokouší protnout středověkou parcelaci a jakýsi archetyp domu, s dnešním pohledem na architekturu a bydlení. Být moderní, přesto zůstat tradičním. Touto větou se řídí dům, zahrnující mateřskou školku, bydlení a neobyčejné výstavní prostory. Na jedné straně tvrdost a bezpečí, na straně druhé otevřenost a komunikace, to jsou slova popisující chování domu směrem do ulice a vnitrobloku.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán