Architecture and Urbanism (Ph.d.)

This program provides an opportunity to continue your education, to specialize, or to prepare for an academic track and find employment as a teacher or researcher. The standard period of study, which can be completed either through attendance or distance learning, and even in English, is 3 to 4 years. In the study context, you can also participate in research projects at the Faculty of Architecture. If you choose the option to attend in person, and wish to use a scholarship, you must also participate in teaching.

WHAT WE OFFER

FA CTU offers doctoral study programme Architecture and Urbanism in five fields of study:

 

 1. Architecture, Theory and Creation

  Studijní zaměření se soustředí přednostně na vědeckou práci v oblasti teorie architektury, v níž zkoumá pomocí metodologie společenských, humanitních a technických věd jak vývoj a interakce jednotlivých architektonických teorií, tak jejich přínos a profesní i širší společenský dopad na architektonickou tvorbu i kulturní a životní prostředí.

 2. Urban Design and Spatial Planning

  Studijní zaměření je orientováno na aplikace vybraných základních i aktuálních teorií urbanismu a územního a prostorového plánování i relevantních přístupů a metod jako nezbytného podkladu pro vědeckou práci a výzkum. Součástí zaměření je i zkoumání historického odkazu urbanismu a územního plánování a aplikovaný výzkum a evaluace v oblastech geografických informačních technologií a umělé inteligence při modelování územního rozvoje.

 3. History of Architecture and Monument Conservation

  Studijní zaměření je orientováno na vědeckou práci a základní i aplikovaný výzkum na styku architektury a urbanismu s technikou, předně v oblasti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, a to jak novodobých, tak historických. Zaměření využívá synergického efektu mnohaoborovosti výuky na FA a vede doktorandy a doktorandy k individuální i týmové vědecké práci na základě syntézy architektonické tvorby a stavebně technického výzkumu.

 4. Architecture, Building and Technology

  Studijní zaměření nabízí orientaci na hlubší vědeckou a tvůrčí činnost; organicky propojuje dvě spojité nádoby – komplexní, systematické zkoumání dějin (architektury, sídel a krajiny, užitého umění) a péči o zděděné hodnoty. Doktorandi a doktorandky se mohou samostatně i v rámci týmů zapojit do našich grantových projektů a dlouhodobě pěstovaných výzkumných témat.

 5. Landscape Architecture

tutors

Every doctoral candidate reports to a specific tutor, who is an expert in the given subject. The tutor then guides the candidate throughout the entire period of study, and is present at all examinations from the entrance exams to the defence of the thesis.

GRADUATES

Often, graduates find employment at the Faculty of Architecture as teachers or researchers devoted to the subjects they specialized in. Acquiring the title of Ph.D. is also, of course, an important moment in one’s career growth; for example, in a government career.

Petr Hájek

Architect of unusual creations with deeply thought-out artistic effect

Irena Fialová

Pedagogue, author of books on modern architecture

ENTRANCE EXAMS

These exams are in the form of an interview before a commission, with the participation of the candidate’s advisor. A prerequisite is the completion of a Master’s education in a related or associated programme relating to the thesis. The candidate must demonstrate basic knowledge of and interest in the chosen subject, to which he or she wishes to devote himself or herself over the course of study. More information can be found here.

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.