Exhibition of Studio Projects

Bytový dům OSTRAVA!!!

Bc. Emílie Čejková

Annotation

Bytový dům, který je součástí nově vzniklé ostravské třídy, propojuje městskou a přírodní část města. Na jedné straně se nachází Vítkovice a celá industriální tvář Ostravy, na druhé straně je pak výhled na řeku a nedaleké Beskydy. V parteru domu se nachází pronajímatelné prostory pro obchody, díky nimž je dům otevřen veřejnosti. Obyvatelům domu je zde pak umožněn průchod na společnou zahradu. Dům tak komunikuje jak s veřejným prostorem (uliční fasáda), tak i s tím soukromým (zahrada). Čelní fasáda domu je tvořena kombinací cihel a betonu – ten zdůrazňuje jeho symetričnost a zároveň vizuálně odděluje parter od zbylé části domu. Druhá fasáda je celá cihelná.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Roman Koucký