Exhibition of Studio Projects

South Entrance to Čáslav

Bc. Adéla Fontánová

Annotation

Zadáním byl jižní vstup do města Čáslav, konkrétněji pozemky současné MŠ a Penny, a přiléhající veřejná prostranství. Místo dnešní MŠ návrh uvažuje se 2 stavbami - bytovým domem s obchodním parterem, a s novou MŠ. Místo Penny vznikne polyfunkční dům se supermarketem a obchody a 2 podlažími bydlení. Počítám také s doplněním rohové proluky. Projekt se snaží navázat na čitelnou městskou strukturu a zdůraznit dominantu - Otakarovu věž. Bytový dům ustupuje dozadu, aby se věž mohla nadechnout, a vzniká nálevkovitý předprostor. U polyfunkčního domu vzniká parkové náměstí. Mezi ním a prostorem u věže je pěší propojka navazující na ulici vedoucí k historickému jádru města. Nová veřejná prostranství se nachází v místech, kudy denně projde mnoho lidí, a podporují plynulost pěšího pohybu po městě.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.