Exhibition of Studio Projects

Oil rigs

Anna Pavelková

Award

Annotation

Při navrhování jsem si stanovila 3 základní pravidla. Za prvé: nenavrhovat na zelené louce. Za druhé: Zásah musí mít minimální dopad na provoz hal. Za třetí: návrh musí být universální, vycházet ze základního modulu 24 x 12m. Musí být aplikovatelný na témeř jakoukoli logistickou či skladovací halu. Konstrukce je základní kámen domu, šest vyztužených sloupů nese Vierendelovy nosníky a nosníky pak samotný bytový dům, tvořený třemi hmotami dělěními v rastru 4 x 4m. Koncept domu vychází ze ropné plošiny, struktury stojící na několika vertikálních podpěrách a plující nad hladinou oceánu. Stejně tak domy/ plošiny na střeše logistické haly jsou obytným ostrovem plující nad mořem asfaltu, kamionů a skladovacích regálů.

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Štěpán Valouch