Exhibition of Studio Projects

Performing Art Center

Bc. Johana Reinosová

Annotation

Zpracovávaný prostor se nachází v Litoměřicích v budově bývalé sokolovny. Stavba pochází z první poloviny 20. století, interiér se tak nese v duchu štukatérské výzdoby pilastrů a říms. Hlavní snahou pro mě bylo, jak umožnit využívání prostoru sálu a předsálí odděleně, ačkoliv je spojuje pouze jeden vstup. Docílila jsem toho pomocí vloženého objektu - tubusu, který přetíná prostor a vytváří tak možnost propojení nebo oddělení.

For the content of this site is responsible: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka