Publications

Mechanická odezva tvarově složitých konstrukcí v prostředí integrovaného návrhu

doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.