Publications

Občané, architekti a veřejná správa: Určení rolí v participativních procesech

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.