Publications

Solární desetiboj vyhrála sluneční věž

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.