Publications

Nové evropské předpisy pro navrhování konstrukcí

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.