Final projects

Interactive Design as a Part of the Interior

BcA. Jiří Vlastník

Design, MA diploma project

Annotation

Návrh pracovního stolu pro kreativní a výtvarná povolání. Stůl má poskytovat dostatek pracovní plochy pro manipulaci s obsáhlými výkresy, tvorbu modelů, atd. Součástí stolu je interaktivní skleněná plocha, která uživateli poskytuje možnost připojení přenosných zařízení a zobrazení jejich obsahu na zobrazovacím panelu. Dále nabízí možnost využití jako řezací plochy a prosvětlovacího stolu.

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.