Exhibition of Studio Projects 2020

SUBCULTURAL TOWN

Gregor Slodičák

Annotation

Projekt SUBKULTÚRNE MESTEČKO sa snaží spojiť všetko, čo PRAGOVKU tvorí, do teplého miesta na život. Objekt ako skladba prefabrikovaných kontajnerov s pochadnými zelenými strechami mieša industriálne prostredie s prírodou a využitie strešných plôch ponúka širokú škálu aktivít dokonale kompatibilnú so všetkým čo sa na pragovké dá zažit. Skladby samotných bytov ponúkajú rezidentovi flexibilitu využitia priestoru, podľa vlastného rozhodnutia. Jednoduchosť, prispôsobitelnosť buniek, ekológia a socializácia s fantastickým výhľadom sú hlavnými prednosťami Mestečka, ktoré nie je iba miestom na bývanie ale taktiež na žitie.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.