Výstava ateliérových prací

SUBKULTÚRNE MESTEČKO

Gregor Slodičák

Anotace

Projekt SUBKULTÚRNE MESTEČKO sa snaží spojiť všetko, čo PRAGOVKU tvorí, do teplého miesta na život. Objekt ako skladba prefabrikovaných kontajnerov s pochadnými zelenými strechami mieša industriálne prostredie s prírodou a využitie strešných plôch ponúka širokú škálu aktivít dokonale kompatibilnú so všetkým čo sa na pragovké dá zažit. Skladby samotných bytov ponúkajú rezidentovi flexibilitu využitia priestoru, podľa vlastného rozhodnutia. Jednoduchosť, prispôsobitelnosť buniek, ekológia a socializácia s fantastickým výhľadom sú hlavnými prednosťami Mestečka, ktoré nie je iba miestom na bývanie ale taktiež na žitie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.