Exhibition of Studio Projects 2020

ZVÚ - brownfield revitalization in Hradec Králové

Marie Záhorová

Annotation

...Předdiplomní projekt se zabývá městem Hradec Králové jako celkem a detailněji se poté zaměřuje na území areálu strojíren ZVÚ, který je v územním plánu přestavbovou plochou a v budoucnu město plánuje jeho revitalizaci. Průmyslový areál začal vznikat ve druhé polovině devatenáctého století v území za ochranným pásmem hradeb a zprvu byl od města velmi vzdálený.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Zdenek Rothbauer