Výstava ateliérových prací

Závody Vítězného února - revitalizace brownfieldu v Hradci Králové

Marie Záhorová

Anotace

Předdiplomní projekt se zabývá městem Hradec Králové jako celkem a detailněji se poté zaměřuje na území areálu strojíren ZVÚ, který je v územním plánu přestavbovou plochou a v budoucnu město plánuje jeho revitalizaci. Průmyslový areál začal vznikat ve druhé polovině devatenáctého století v území za ochranným pásmem hradeb a zprvu byl od města velmi vzdálený. Růst města však během let strojírny pohltil a nyní se areál za zdí chová vůči struktuře města velmi uzavřeně. Mým cílem je nalézt vyvážené řešení, které zachová cenné a funkční budovy, doplní je o městotvorné prvky, propojí zatím oplocený areál s okolním světem a vtáhne do něj nový život.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer