Publications

Strukturální změny přírodních porézních materiálů a jejich vliv na fyzikální vlastnosti při experimentálním zatěžování krystalizačními a rekrystalizačními cykly

Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.