Publications

Zdravý dům - vztah stavby a lidského zdraví

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.