S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Zdravý dům - vztah stavby a lidského zdraví

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit, patogenní zóny, feng shui.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten