Publikace

Zdravý dům - vztah stavby a lidského zdraví

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

Vztah stavby a lidského zdraví, Syndrom nemocných budov, pohoda prostředí a její hodnocení, vnitřní mikroklima a jak ho architekt může ovlivnit, patogenní zóny, feng shui.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.