Publications

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM CLT PANELŮ - HLEDISKO TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, MOŽNOST VYUŽITÍ PRO VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.