S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM CLT PANELŮ - HLEDISKO TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE, MOŽNOST VYUŽITÍ PRO VÍCEPODLAŽNÍ BUDOVY

Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.

Konstrukční systém panelů CLT patří do skupiny masivních dřevostaveb. Panely z vrstveného masivního dřeva představují novou technologii, která si získává v rámci široké skupiny konstrukčních typů na bázi dřeva svébytné postavení. Ukazuje novou cestu ve zpracování dřeva pro stavebnictví. Konstrukce z vrstvených masivních dřevěných panelů umožňuje dosažení zajímavých architektonických řešení při zachování principů trvale udržitelného rozvoje, ekonomické efektivitě a vysoké rychlosti výstavby. Tato technologie je vhodná pro středně i vice podlažní budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten