Publications

Dostupnost veřejné dopravy vs. ceny nemovitostí

For the content of this site is responsible: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.