Publications

Vztah umělého osvětlení a barvy povrchů místností

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.