Publikace

Vztah umělého osvětlení a barvy povrchů místností

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Světlo je jedním z nejdůležitějších faktorů prostředí, ve kterém žijeme. Ovlivňuje nejen psychickou, ale i fyzickou pohodu člověka, jeho pracovní výkon, schopnost regenerace. Pokud není zajištěno dostatečné vnitřní osvětlení v místě pobytu lidí, může dojít k přechodnému, někdy dokonce k trvalému poškození zdraví člověka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten