Publications

Podpora výuky architektonické tvorby pomocí médií a virtuální reality

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.