Publikace

Podpora výuky architektonické tvorby pomocí médií a virtuální reality

Ing. Jiří Skácilík, Ph.D.

Podpora výuky architektonické tvorby pomocí médií a virtuální reality

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten