Publications

Příběh architekta, který se upsal práci a hledání souladu individua a kolektivu v moderní architektuře

doc. PhDr. Oldrich Ševčík, CSc.

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.